BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ I GWARANCJI Jacek Froch

Oferta

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń i Gwarancji to pełna i kompleksowa obsługa formalna ubezpieczeń:

 

Pośrednictwo
ubezpieczeniowe

Zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia przy wyborze najkorzystniejszych dla klienta ofert i wariantów ubezpieczeń.

 

Ocena
ryzyka

Szczegółowa analiza wielkości i charakteru ryzyka potwierdzona sporządzonym, fachowym raportem.

 

Ubezpieczenia
majątku

Zabezpieczenia mienia, np. mieszkań, domów i innych nieruchomości.

 

Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - zobowiązań na skutek wyrządzonych szkód osobom trzecim.

 

Ubezpieczenia
komunikacyjne

Ubezpieczenia pojazdów firmowych, flotowych, prywatnych w zakresie AC, OC, NNW.

 

Likwidacja
szkód

Weryfikacja odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego i wsparcie przy niezgodności jego decyzji.

 

Gwarancje
ubezpieczeniowe

Pośrednictwo między beneficjentem a gwarantem przy zawieraniu umów i kontraktów.

 

Obsługa
roszczeń

Reprezentacja osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie dochodzenia odszkodowań.

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń i Gwarancji Jacek Froch

40-087 Katowice, ul. Sokolska 80
tel. (32) 399 15 19, kom. +48 503 017 811, fax (32) 205 30 68

NIP: 498-000-44-04, REGON: 277614440
Polityka plików cookies

Copyright © 2013 BBUG